Kevätkokouskutsu 2024

Suomen Maajoukkueen Kannattajat ry:n kevätkokous vuonna 2024 pidetään 27.3. klo 18.00 alkaen Helsingissä Catering Ceitaan tiloissa, osoitteessa Hämeentie 103. Kokoukseen on myös mahdollista osallistua etänä. Jos haluat osallistua kokoukseen paikan päällä tai etänä, ilmoittaudu viimeistään 26.3.2024 osoitteeseen [email protected]. Mainitse viestissä, haluatko osallistua lähi- vai etäkokoukseen. Lähikokouksessa on rajallisesti tilaa. Kokoukseen ilmoittautuneille lähetetään linkki etäkokoukseen viimeistään tuntia ennen kokouksen alkua jäsenrekisteristämme löytyvään sähköpostiosoitteeseen.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja.
  2. Valitaan kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
  7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
  8. Mahdolliset EM-kisapaikan tuomat asiat
  9. Muut esille tulevat asiat
  10. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Mikäli jäsenistöltä tulee esityksiä kokouksen asialistalle viimeistään 6.3.2024, lähetetään kokoukseen ilmoittautuneille uusi esityslista 25.3.2024. Nämä esitykset tulee lähettää osoitteeseen [email protected] otsikolla ”2024 keväkokousesitys”.

Tervetuloa kokoukseen!

Jaa: