Strategia

SUOMEN MAAJOUKKUEEN KANNATTAJAT ry:n STRATEGIA VUOSILLE 2024-2030

SMJK:n tarkoitus on Suomen jalkapallomaajoukkueiden kannattaminen. SMJK haluaa jatkossakin olla Suomen johtava ja näkyvin kannattajayhdistys ja pysyä kannattajakulttuurin edelläkävijänä.

SMJK:n tavoitteena on näkyä ja kuulua maaottelutapahtumissa.

SMJK huolehtii, että lipunmyynti- ja katsomojärjestelyt maaotteluissa on hoidettu kannattajien kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Jäsenillä on oma katsomonosansa maajoukkueiden kotiotteluissa. 

SMJK pitää tärkeänä, että maaottelutapahtumat ovat inklusiivisia ja kaikille avoimia. Yhdistys pyrkii siihen että kaikki jäsenet tuntevat olonsa tervetulleeksi Pohjoiskaarteessa. Kotiotteluissa taataan mahdollisuus sekä aktiiviseen kannustamiseen että rauhallisempaan perhekatsomotunnelmaan.

SMJK toimii yhteistyössä Palloliiton kanssa ja tavoitteena on tehdä kirjallinen yhteistyösopimus. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa SMJK:n asemaa jalkapalloon liittyvässä päätöksenteossa.

SMJK pyrkii vakiinnuttamaan futsal-maajoukkueen tapahtumiin osallistumista ja kannustustoimintaa yhdessä futsal-aktiivien kanssa.

SMJK:n viestinnän painopisteinä ovat painettu jäsenlehti, jäsenkirje, verkkosivusto ja sosiaalinen media.

Ottelupaikkakunnille järjestettävät kuljetukset ovat yhdistyksen ydintoimintaa, joita järjestetään mahdollisuuksien mukaan tappioista huolimatta. Kuljetukset vahvistavat osaltaan SMJK:n toiminnan maantieteellistä kattavuutta.

Fanituotteisiin panostetaan, valikoimaa päivitetään ja niiden hinta pidetään kilpailukykyisenä suhteessa tuotteiden korkeaan laatuun.

Kaupallinen toiminta organisoidaan yhdistyksen omistaman Pohjoiskaarre oy:n kautta.

SMJK pyrkii tarjoamaan jäsenilleen erilaisia jäsenetuja monipuolisesti.

SMJK pyrkii kehittämään ympärivuotista toimintaa muutenkin kuin ottelupäiville, esimerkiksi erilaisten tifo- ja kannatuslauluideointien, pelaajatapaamisten ja muiden kokoontumisten muodossa.

SMJK pyrkii mahdollisuuksien mukaan tukemaan jalkapalloon ja sen kannattamiseen liittyvää toimintaa, kuten esimerkiksi juniorituki.

SMJK osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön toimimalla FSE:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

SMJK haluaa olla aktiivinen toimija urheilukulttuurissa ja yhdistys tiedostaa asemansa yhteiskunnallisena vaikuttajana. Yhdistys on myös valmis antamaan tiedotteita ja lausuntoja toimialaansa liittyvistä asioista.

SMJK keskittyy jalkapallomaajoukkueiden kannustamiseen, eikä ole ryhtymässä koko kannattajakentän kattojärjestöksi.

Julkaistu 19.2.2024